Home » Zakładanie spółek » Spółka cywilna

Spółka cywilna

Uważana jest za najprostszą formę prowadzenie działalności gospodarczej. Jest prosta i nie wymaga skomplikowanych procedur w przypadku jej zakładania.

Czy cieszy się popularnością wśród przyszłych przedsiębiorców?
Różnie w zależności jakimi priorytetami się oni kierują i jaki rodzaj działalności mają zamiar prowadzić.

Spółka cywilna jest formą umowy jaką zostaje zawarta pomiędzy wspólnikami takiej spółki. Nie należy do grona spółek prawa handlowego. Dlaczego?

Zasady jej funkcjonowania określa nie Kodeks Spółek Handlowych a Kodeks Cywilny. Znacząca różnica pojawia się w przypadku nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Spółka cywilna jako, że nie stanowi odrębnego podmiotu gospodarczego nie może nabywać praw, zaciągać zobowiązań, być stroną w postępowaniu sądowym takie prawo z kolej posiadają spółki prawa handlowego. W przypadku spółki cywilnej to jej wspólnicy podlegają wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców i to oni mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: