Home » Zakładanie spółek » Spółka dominująca potocznie określana mianem spółki matki.

Spółka dominująca potocznie określana mianem spółki matki.


zakup-spolki-zooNa rynku możemy się spotkać z różnego rodzaju powiązaniami, podmioty gospodarcze w różny sposób radzą sobie na rynku.

Często możemy się spotkać z takim określeniem jak spółka matka, można by było pomyśleć, że jest to spółka ,  z której coś powstało, a jak to wygląda w praktyce?

Zgodnie z regulacjami jakie zawiera kodeks handlowy spółek handlowych spółka dominująca oznacza taką spółkę, która charakteryzuje się pewnymi cechami:

»  w swoim posiadaniu ma większość głosów na zgromadzeniu wspólników, czyli wszystkie głosowanie są przeprowadzane pod jej dyktando
» ma uprawnienia, które pozwalają jej na powoływanie i odwoływanie większości członków zarządu
» członkowie, którzy wchodzą w skład jej zarządu stanowią większość w zarządzie innej spółki, która jest spółką zależną
» ma decydujący wpływ na działalność spółki, która jest od niej zależna

Spółka matka to rodzaj spółki, która dominuje i koordynuję całą działalność spółki można powiedzieć, że dzierży władzę w swoich rękach. Nie jeden podmiot gospodarczy chciałby mieć aż taki wpływ, niestety w praktyce ciężko w przedsiębiorstwach zyskać aż taką większość głosów, wspólnicy musieli by posiadać większość akcji i udziałów a z tym bywa różnie , często udziały są bardzo rozproszone pomiędzy wszystkimi udziałowcami. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: