Home » Zakładanie spółek » Spółka europejska
spolka-europejska-pojecie

Spółka europejska

Spółką europejską nazywamy paneuropejską formę przedsiębiorstwa.

Tego rodzaju spółka może powstać poprzez:
– transgraniczną fuzję spółek akcyjnych mających siedziby na obszarze UE, jeżeli co najmniej dwie z nich podlegają prawu różnych państw członkowskich;
– utworzenie grupy kapitałowej spółek europejskich przez spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
– utworzenie spółki zależnej przez co najmniej dwie spółki w rozumieniu art. 48 ust. 2 TWE;
– przekształcenie spółki akcyjnej podlegającej wyłącznie prawu krajowemu (szerzej na ten temat poniżej);
– utworzenie przez spółkę europejską innej jednoosobowej spółki w tej formie.

Wymogiem jest, aby spółka europejska posiadała kapitał zakładowy wynoszący co najmniej 120 000 euro.

Organy w spółce europejskiej:
– Walne zgromadzenie
– Rada nadzorcza
– Zarząd

 

Czym jest statut spółki? 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: