Home » Zakładanie spółek » Spółka „matka” i „córka”

Spółka „matka” i „córka”

Spółka dominująca – spółka handlowa, która nazywana jest „spółką matką”, gdy:
– dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
– jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
– jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
– członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), lub
dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
– wywiera decydujący wpływ na działalność spółki zależnej albo spółdzielni zależnej, dotyczy to w szczególności zawierania umów pomiędzy tymi spółkami.

Spółka zależna (spółka córka) – spółka handlowa kontrolowana przez spółkę dominująca.

Spółkę uważa się za zależną od spółki dominującej, gdy ta druga:
– posiada większość jej udziałów,
– ma prawo do kierowania w niej polityką finansową oraz operacyjną,
– ma prawo do powoływania i odwoływania organów nią zarządzających.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: