Home » Zakładanie spółek » Spółka wodna

Spółka wodna

Spółka wodna to osoba prawna utworzona w celu gospodarowania wodami i zaspokajania nimi potrzeb. Jej działalność opiera się na podstawach Prawa wodnego.

Działalnością spółki wodnej jest:
-uzdatnianie i dostarczanie wody mieszkańcom,
-ochrona wody przed zanieczyszczeniami,
-oczyszczanie ścieków,
-ochrona przeciwpowodziowa,
-racjonalizacja gospodarki wodnej na terenach zmeliorowanych,
-wykorzystywanie wody w celach przeciwpożarowych,
-utrzymywanie właściwego poziomu wód.

Spółka wodna finansowana jest ze składek jej członków, jednakże są one uprawnione do korzystania z pomocy finansowej państwa oraz jednostek samorządowych w formach dotacji.
Co ważne spółka taka może generować zysk, jednak może być on przeznaczony wyłącznie na działania statutowe.

Obywatele mają obowiązek uiszczania świadczeń związanych z działalnością spółki wodnej wyłącznie gdy odnoszą korzyści z urządzeń spółki bądź gdy przyczyniają się do zanieczyszczania wody.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: