Home » Zakładanie spółek » Sposoby dofinansowania spółki z o.o. przez wspólników

Sposoby dofinansowania spółki z o.o. przez wspólników

Podstawowy kapitał spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który jest niezbędny do jej założenia wynosi pięć tysięcy złotych. Ta suma zwykle nie wystarcza na długo, pokrywa jedynie początkowe koszty prowadzenia tego podmiotu. Istnieje jednak kilka sposobów dzięki którym można powiększyć kapitał spółki.

Jednym z nich jest POŻYCZKA od jednego ze wspólników. Jej głównym atutem jest fakt, że pożyczone środki mogą zostać od razu wykorzystane na bieżącą działalność podmiotu, a fakt jej udzielenia nie wymaga rejestracji w KRS. Trzeba jednak pamiętać, że środki uzyskane w ten sposób nie zwiększają kapitału zakładowego.

Kolejny sposób to DOPŁATY. W tym przypadku ważna jest treść umowy dotyczącej założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa ta może zobowiązywać wspólników do dokonywania dopłat, czyli zwiększaniu kapitału zakładowego podmiotu. Wpłaty powinny być uiszczane proporcjonalnie do udziału wspólników. W przypadku, gdy umowa nie zawiera punktu dotyczącego wnoszenia opłat, może być on wprowadzony przez jednomyślną zgodę wszystkich udziałowców spółki.

Trzecim sposobem na zwiększenie głównego kapitału podmiotu gospodarczego jest KAPITAŁ ZAPASOWY. Wspólnicy mogą wnosić do kapitału spółki środki w formie kapitału zakładowego, zwanego inaczej agio. Zwykle są to środki pochodzące z transakcji, których dokonano po wyższej cenie niż wynosi ich faktyczna wartość nominalna. Nadwyżka trafia do odpowiedniego kapitału.

Opisane zostały tylko niektóre sposoby pozyskiwania dofinansowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli chcesz poznać ich więcej – zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *