Home » Zakładanie spółek » Sprawozdanie finansowe w spółce – kto powinien je podpisać?

Sprawozdanie finansowe w spółce – kto powinien je podpisać?

Wraz z końcem każdego roku obrotowego przedsiębiorstwo ma obowiązek złożenia sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie finansowe w spółce to dokument, który przedstawia w sposób uporządkowany sytuację, w jakiej znajduje się firma poprzez zestawienie wyników finansowych jej działalności.

Podpisanie danego dokumentu stwierdza, iż zgadzamy się z jego zawartością oraz potwierdzamy, że zamieszczone w nim informacje są prawdziwe.
Kto zatem posiada obowiązek złożenia takiego potwierdzenia?

Roczne sprawozdanie finansowe powinny podpisać:
1. Osoba, która prowadziła księgi rachunkowe danej spółki. Zazwyczaj jest to główny księgowy, jednakże może być to również biuro rachunkowe.
2. Kierownik spółki, w przypadku gdy jednostką kieruje organ składający się z wielu osób wówczas podpis uiścić muszą wszyscy członkowie.

Jako kierownika spółki prawo uznaje:
-w przypadku spółki jawnej i cywilnej wspólników prowadzących sprawy spółki,
-w przypadku spółki partnerskiej wspólników prowadzących sprawy spółki oraz zarząd,
-w przypadku spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej komplementariuszy prowadzących sprawy spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *