Home » Zakładanie spółek » Sprawozdanie z działalności spółki

Sprawozdanie z działalności spółki

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają pewne obowiązki sprawozdawcze do spełnienia. Jednym z dokumentów, które sporządzają na koniec roku obrotowego jest sprawozdanie z działalności. Obowiązek ten dotyczy także innych spółek kapitałowych – spółek akcyjnych, a także komandytowo-akcyjnych.

Sprawozdanie z działalności podsumowuje działalność spółki w danym roku obrotowym, stanowiąc uzupełnienie informacji o spółce, zawartych w sprawozdaniu finansowym.  
 
Sprawozdanie z działalności oprócz opisu działalności spółki w określonym roku obrotowym oraz rezultatów tych działań, powinnam zawierać wymienione w Ustawie o rachunkowości istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej spółki, w tym ocenę uzyskiwanych efektów i wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, informacje o m.in.: przewidywanym rozwoju jednostki, posiadających przez jednostkę oddziałach (zakładach), instrumentach finansowych w określonym zakresie.

Sprawozdanie powinno być sporządzone do dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (sprawdź: Kto może zwołać Zgromadzenie Wspólników?), w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

Zazwyczaj rok obrotowy w spółkach pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dlatego w większości spółek sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności powinny być sporządzone do końca czerwca roku następującego po roku, którego sprawozdania te dotyczą. Sprawozdanie z działalności wraz ze sprawozdaniem finansowym (oraz opinią biegłego rewidenta, jeśli jest obowiązkowa) i odpisem uchwały organu zatwierdzającego te sprawozdania powinno być złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu 15 dni od zatwierdzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *