Home » Zakładanie spółek » Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Posiadanie udziałów w spółce z o.o. niesie ze sobą określone prawa i obowiązki. Jednym z tych praw jest możliwość zbycia swoich udziałów.

Przepisy nie regulują dokładnie, w jakiej formie powinno się zbywać udziały. Zazwyczaj jednak wykorzystuje się w tym celu umowę sprzedaży-kupna. Wymagane jest, aby umowa taka została sporządzona w formie pisemnej, z podpisami poświadczonymi notarialnie. Co ważne, sprzedaż udziałów w spółce z o.o. wymaga bezwzględnie powiadomienia o tym fakcie reszty udziałowców. Dopiero po dopełnieniu tego obowiązku, przejęcie udziałów przez nabywcę staje się w pełni skuteczne. Po poinformowaniu spółki o dokonaniu sprzedaży oraz przedstawieniu dokumentu sprzedaży, nowy wspólnik powinien zostać wpisany do księgi udziałów. Lista wspólników, podpisana przez wszystkich udziałowców, powinna zostać przedstawiona w sądzie rejestrowym.

Całkowite wyłączenie prawa do zbycia udziałów nie jest możliwe, jednak umowa spółki może określać pewne ograniczenia w tej kwestii. Aby zapobiec przejściu udziałów w niepowołane ręce, można uzależnić sprzedaż np. od decyzji ogółu wspólników.

W sytuacji, gdy udział jest objęty współwłasnością, to nie może nim dysponować tylko jeden z posiadaczy. Ewentualna sprzedaż udziałów w spółce z o.o. musi być wspólną decyzją właścicieli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *