Home » Zakładanie spółek » Stosunki majątkowe pomiędzy spółką osobową, a wspólnikami

Stosunki majątkowe pomiędzy spółką osobową, a wspólnikami

Spółki osobowe to spółki, charakteryzujące się osobistą pracą wspólników w przedsiębiorstwie. Podmioty te mogą we własnym imieniu nabywać i sprzedawać prawa, a także zaciągać zobowiązania.

Spółkami osobowymi są:
-spółka jawna,
-spółka partnerska,
-spółka komandytowa,
-spółka komandytowo-akcyjna.

Majątkiem spółki osobowej jest mienie wniesione jako wkład. Majątek spółki to wyłącznie aktywa poza tym istnieją oddzielne mienia wspólników.
Udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionych przez wspólnika wkładom, ich wysokość określona jest w umowie spółki.

Każde ze wspólników ma prawo do równego udziału w zyskach, jednocześnie musi jednak solidarnie brać udział w stratach bez względu na rodzaj oraz wartość wkładu.

Do wypłaty całego zysku wspólnik ma prawo przed końcem każdego roku obrotowego. Jeżeli spółka poniosła straty to osiągane zyski w pierwszej kolejności muszą doprowadzić kapitał spółki do wartości pierwotnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: