Home » Zakładanie spółek » Subsydiarna odpowiedzialność wspólników

Subsydiarna odpowiedzialność wspólników

Wszyscy wspólnicy danej spółki są zobowiązani do tego, aby dążyć do osiągnięcia przez nią sukcesu w taki sposób, aby był zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Również do obowiązków wspólników możemy zaliczyć prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentację na zewnątrz.

Otrzymujemy od Państwa liczne zapytania odnośnie tego, kto odpowiada za podejmowane działania oraz kto ponosi ewentualną odpowiedzialność za zaciągane przez nią zobowiązania…

Otóż jak się okazuje, niektóre typy spółek przewidują tzw. subsydiarną odpowiedzialność, która dotyczy ściągania wierzytelności z majątku danego wspólnika wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna.

Zasada ta dotyczy wszelkich zobowiązań spółki (cywilnoprawnych oraz publicznoprawnych). Bardzo ważne jest jednak to, że ten typ odpowiedzialności nie obejmuje zobowiązań, które powstały przed wpisem do rejestru.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: