Tag Archives: CEIDG

CEIDG …

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej tak brzmi rozwinięcie tego skrótu.   Co to jest CEIDG ? Jest to spis przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi i prowadzą działalność na terenie Polski. Spis obowiązuję od 1 lipca 2011 roku i prowadzony jest w systemie teleinformatycznym. Podmiotem, który odpowiedzialny jest za CEIDG jest minister właściwy do […]

Kontynuuj czytanie...