Tag Archives: dane w KRS

Formularze KRS

Każda jednostka gospodarcza, która podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zobowiązana jest do aktualizacji danych jakie widnieją w rejestrze. Taka czynność będzie wymagać wypełnienia jednego z udostępnionych formularzy KRS właściwego dla danej formy organizacyjnej jednostki gospodarczej. Wykaz formularzy KRS : →   spółka komandytowo – akcyjna – KRS Z2 →   spółka jawna, spółka komandytowa oraz spółka partnerska […]

Kontynuuj czytanie...