Tag Archives: formularze KRS

Przedmiot działalności spółki – KRS-WM

Jednym z formularzy jaki wypełnić muszą wspólnicy spółki, która będzie rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym jest KRS-WM, który zawiera określenie przedmiotu działalności gospodarczej, jaki prowadzony będzie przez spółkę. Ten formularz urzędowy jest bardzo krótki zawiera wyłącznie informacje na temat: danych podmiotu, które muszą być zgodne z danymi podanymi w wniosku KRS-W3, opisu przedmiotu działalności zgodnie […]

Kontynuuj czytanie...

Formularz rejestracyjny KRS-W3

Formularz KRS-W3 jest podstawowym formularzem, niezbędnym do rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym.  Część A: Dane wnioskodawcy, Dane adresata korespondencji, Dane pełnomocnika procesowego. Część B: Dane podmiotu ( spółki ). Część C: Dane o NIP i REGON, Dane o wcześniejszej rejestracji spółki, Informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej z innymi podmiotami na podstawie […]

Kontynuuj czytanie...

Formularze KRS

Każda jednostka gospodarcza, która podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zobowiązana jest do aktualizacji danych jakie widnieją w rejestrze. Taka czynność będzie wymagać wypełnienia jednego z udostępnionych formularzy KRS właściwego dla danej formy organizacyjnej jednostki gospodarczej. Wykaz formularzy KRS : →   spółka komandytowo – akcyjna – KRS Z2 →   spółka jawna, spółka komandytowa oraz spółka partnerska […]

Kontynuuj czytanie...

Dokumenty niezbędne do rejestracji spółki

Aby przedsiębiorca mógł poprawnie zarejestrować spółkę z o.o. konieczne będzie wypełnienie i zaprezentowanie odpowiednich dokumentów, formularzy czy też oświadczeń. Nie dopełnienie niezbędnych formalności odsunie przedsiębiorcę od osiągnięcia celu jakim jest rejestracja spółki z o.o. Dokumenty, które będą konieczne do rejestracji spółki z o.o. można podzielić na 3 grupy: 1) Dokumenty notarialne: takim dokumentem jest umowa […]

Kontynuuj czytanie...