Tag Archives: jak założyć spółkę

Spółka „matka” i „córka”

Spółka dominująca – spółka handlowa, która nazywana jest „spółką matką”, gdy: – dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub – jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków […]

Kontynuuj czytanie...

Rejestracja spółki jawnej

Rejestracja spółki jawnej może przebiegać w sposób tradycyjny, kiedy wszelkie formalności dokonuje się osobiście w sądzie rejestrowym. Jednak w przypadku tej formy istnieje również możliwość rejestracji spółki „bez wychodzenia z domu”, dzięki specjalnemu systemowi informatycznemu. Umożliwia on rejestrację spółki jawnej w trybie S24, czyli w ciągu 24 godzin roboczych od wysłania dokumentacji do KRS. W […]

Kontynuuj czytanie...

Co to jest Monitor Sądowy i Gospodarczy?

Szukając informacji możemy się spotkać z takim źródeł jak Monitor Sądowy i Gospodarczy, jest to dziennik urzędowy, które jest ogólnie dostępny i dostarcza wiele informacji.  Znajdziemy w nim informacje na temat podmiotów, które zgodnie z ustawą muszą upubliczniać informację dotyczące spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w formie ogłoszeń i obwieszczeń. Każdy powinien mieć bezpłatny […]

Kontynuuj czytanie...