Tag Archives: kierownik spółki

Sprawozdanie finansowe w spółce – kto powinien je podpisać?

Wraz z końcem każdego roku obrotowego przedsiębiorstwo ma obowiązek złożenia sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe w spółce to dokument, który przedstawia w sposób uporządkowany sytuację, w jakiej znajduje się firma poprzez zestawienie wyników finansowych jej działalności. Podpisanie danego dokumentu stwierdza, iż zgadzamy się z jego zawartością oraz potwierdzamy, że zamieszczone w nim informacje są prawdziwe. Kto […]

Kontynuuj czytanie...