Tag Archives: Krajowy Rejestr Sądowy

Rejestracja spółki jawnej

Jednym z przykładów spółek osobowych, które nie posiadają osobowości prawnej jest spółka jawna, która podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku tej spółki jej wspólnicy solidarnie ze spółką ponoszą pełną odpowiedzialność za zobowiązania finansowe spółki. Spółkę jawną mogą utworzyć osoby fizyczne oraz osoby prawne oraz musi prowadzić ona zorganizowaną i ciągłą działalność o charakterze […]

Kontynuuj czytanie...

Nowy rejestr przedsiębiorców ?

W Krajowym Rejestrze Sądowym powinny być zarejestrowana wszystkie spółki, które taki obowiązek mają. Okazuje się jednak, że na rynku działa obecnie około 80 tysięcy spółek, których nie znajdziemy w rejestrze KRS. Są to zazwyczaj jakieś stare przedsiębiorstwa, które podlegały likwidacji i które zostały założone przez podmioty gospodarcze jeszcze przed powstaniem KRS. Znaczna część tych podmiotów […]

Kontynuuj czytanie...

NIP i REGON

Nadanie numeru NIP oraz REGON dla rejestrowanej spółki następuje automatycznie, bezpośrednio po umieszczeniu w CRP KEP lub rejestrze REGON danych przekazywanych z KRS. Kiedy już numer REGON oraz NIP zostaną nadane spółce informacja o nich ma być w sposób elektroniczny przekazana z urzędowych rejestrów do Krajowego Rejestru i wpisana do niego. W wyjątkowych sytuacjach przekazanie […]

Kontynuuj czytanie...

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

1 grudnia weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dzięki zmianom jakie się pojawiły zakładanie spółki ma stać się procesem dużo prostszym. Główna zmiana jak się pojawi to możliwość automatycznego uzyskania numeru NIP oraz REGON. Przedsiębiorcy zakładający własną działalność gospodarczą będę mieli do wykonania mniej formalności, co umożliwi rozpoczęcie działalności w dniu wpisu […]

Kontynuuj czytanie...

Składanie wniosku KRS drogą elektroniczną

Przedsiębiorcy, którzy podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego mają możliwość składania wniosku o wpis do KRS drogą elektroniczną. Z takiej możliwości mogą skorzystać podmioty gospodarcze, które spełniają następujące warunki: posiadają bezpieczny podpis elektroniczny, który weryfikowany jest za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu jaki występuje w rejestrze Narodowego Centrum Certyfikacji, komplet dokumentów jaki został dołączony do wniosku […]

Kontynuuj czytanie...

Ile to będzie kosztować?

Załatwianie spraw w urzędach wymaga czasu oraz cierpliwość. Najczęściej czynności, które wykonujemy podlegają obowiązkowi dokonania opłaty w określonej wysokości. Niestety tak już jest, że nie wiele usług jest za darmo ( a może w ogóle takie bezpłatne usługi nie istnieją). Rejestracja spółki wymaga wizyty w Krajowym Rejestrze Sądowym, z jakimi kosztami musimy się liczyć w […]

Kontynuuj czytanie...

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy to rejestr, który prowadzony jest przez wydziały sądów rejonowych. Rejestr został utworzony na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. a funkcjonuje od 1 stycznia 2001 r. Jego zadaniem jest dostarczenie społeczeństwu powszechnej wiedzy na temat podmiotów działających na rynku, informacji na temat ich sytuacji finansowej oraz sposobów w jaki te […]

Kontynuuj czytanie...