Tag Archives: nieprawidłowe prowadzenie spółki

Odpowiedzialność karna za złe prowadzenie spółki

Za prowadzenie działalności niezgodnie z prawem zarząd oraz inne osoby związane ze spółką mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności nie tylko cywilnej, ale także i karnej. Czynności, które są uznawane za sprzeczne z prawem zostają wymienione już w Kodeksie Spółek Handlowych, i należą do nich: – ogłaszanie i przedstawianie nieprawdziwych danych spółki, – niezgłoszenie upadłości spółki, […]

Kontynuuj czytanie...