Tag Archives: odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Odpowiedzialność członków zarządu w spółce z o.o.

Jedną z ogromnych zalet spółki z o.o. jest ograniczenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Należy jednak pamiętać, że członkowie zarządu w pewnych sytuacjach nie są zwolnieni z takiej odpowiedzialności. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych chodzi o sytuację kiedy egzekucja długów spółki z posiadanego majątku jest bezskuteczna, w takiej sytuacji członkowie zarządu będą solidarnie odpowiadać za […]

Kontynuuj czytanie...