Tag Archives: organy spółki z o.o.

Organy w spółce z o.o.

Pierwszym organem występującym w spółce z o.o. jest zgromadzenie wspólników, które odpowiedzialne jest za podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach organizacyjnych spółki. Prócz tego zgromadzenie podejmuje decyzje w sprawach wybierania członków w pozostałych organach spółki oraz określa sposób reprezentacji danej spółki przez jej zarząd. Zgromadzenie wspólników podejmuje uchwały w sprawie zmian umowy spółki, czyli m.in. o […]

Kontynuuj czytanie...

Rada nadzorcza spółki z o.o.

Głównym zadaniem rady nadzorczej jest sprawowanie kontroli nad działalnością spółki. Najważniejszym obowiązkiem rady nadzorczej jest sporządzenie oceny sprawozdania zarządu oraz sprawozdania finansowego spółki, czy są one zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada nadzorcza ma prawo do pełnej kontroli dokumentów spółki, żądania wyjaśnień pracowników oraz dokonania rewizji stanu majątku spółki. W swoich […]

Kontynuuj czytanie...

Kto zarządza spółką z o.o.?

W każdym przedsiębiorstwie muszą być organy, które będą zarządzać całym przedsięwzięciem bo jeśli nie ma osób nadzorujących może pojawić się  problem z jakością pracy i wykonywaniem projektów. Prowadzenie działalności gospodarczej to bardzo złożony projekt, który wymaga ogromnych nakładów pracy i dużych funduszy aby działalność się rozwijała. Ktoś musi zarządzać całym tym procesem, żeby realizować postawione […]

Kontynuuj czytanie...