Tag Archives: podatki spółki

Spółka z o.o. i podatki

Spółka z o.o. należy do grupy spółek kapitałowych, zgodnie z czym musi płacić podatek dochodowy od osób prawnych CIT. Jego wysokość aktualnie wynosi 19%. Podatek ten płacony jest od dochodów spółki czyli wszystkich przychodów jakie pozyskała pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu. Z podatku spółka ma obowiązek rozliczyć się do 20 dnia następnego miesiąca. Oprócz tej […]

Kontynuuj czytanie...