Tag Archives: Polska Klasyfikacja Działalności

Odpowiedni wybór PKD

Na samym początku należy zastanowić się nad tym, co właściwie oznacza ten skrót. Otóż PKD to nic innego jak Polska Klasyfikacja Działalności. Jest to umownie przyjęty i usystematyzowany podział rodzajów działalności, jakie tworzone są przez jednostki gospodarcze w Polsce. Aktualne kody PKD zostały ustalone w 2007 roku, kiedy to ustalono symbole, nazwy, a także zakres […]

Kontynuuj czytanie...