Tag Archives: prawo wodne

Spółka wodna

Spółka wodna to osoba prawna utworzona w celu gospodarowania wodami i zaspokajania nimi potrzeb. Jej działalność opiera się na podstawach Prawa wodnego. Działalnością spółki wodnej jest: -uzdatnianie i dostarczanie wody mieszkańcom, -ochrona wody przed zanieczyszczeniami, -oczyszczanie ścieków, -ochrona przeciwpowodziowa, -racjonalizacja gospodarki wodnej na terenach zmeliorowanych, -wykorzystywanie wody w celach przeciwpożarowych, -utrzymywanie właściwego poziomu wód. Spółka […]

Kontynuuj czytanie...