Tag Archives: proces rejestracji spółki

Dokumenty niezbędne do rejestracji spółki

Każdorazowo założenie własnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wiążę się z obowiązkiem wykonania kilku czynności, które okazują się niezbędne do tego, aby spółka mogła zacząć istnieć. Aby móc rozpocząć działalność we własnej spółce, należy kolejno wywiązać się z następujących obowiązków: 1. Zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego z podpisami wszystkich wspólników. 2. Uiszczenie kapitału zakładowego. […]

Kontynuuj czytanie...

Rejestracja spółki w ciągu 7 dni?

Obecnie średni czas rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym wynosi 25 dni. Od 1 grudnia 2014 roku mają pojawić się zmiany. Wszystko za sprawą nowelizacji przepisów, które dotyczą tzw. jednego okienka. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość rejestracji spółki w ciągu 7 dni. Wprowadzone zmiany spowodują, że numer NIP oraz numer REGON będą nadawane automatycznie. Wpis do […]

Kontynuuj czytanie...

Informacje niezbędne przy rejestracji spółki z o.o.

Rejestrując spółkę z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym przedsiębiorca ma dwie możliwość dokonać samodzielnej rejestracji spółki lub skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych podmiotów, które zajmują się rejestrowaniem spółek w odpowiednich organach rejestracyjnych. Jeśli wybrana zostanie druga z opcji koniecznie będzie dostarczenie podmiotowi, który będzie dokonywał rejestracji spółki z o.o. odpowiednich informacji na podstawie, których sporządzone zostaną […]

Kontynuuj czytanie...