Tag Archives: prokura

O pojęciu prokury i jej rodzajach.

Prokura to specjalny rodzaj pełnomocnictwa dla osoby fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych (prokurenta), którego udzielić może każdy przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Prokura daje prawo do dokonywania czynności (sądowych i pozasądowych) związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Z czynności tych wyłączone jest zbywanie i obciążanie przedsiębiorstwa i nieruchomości, co do których konieczne jest pełnomocnictwo […]

Kontynuuj czytanie...

PROKURA – reprezentacja spółki z o.o.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w spółce z o.o. dopuszcza dowolne zasady pozwalając na wprowadzenie reprezentacji samodzielnej lub łącznej. W przypadku, gdy zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością składa się z kilku osób, to sposób reprezentowania określany jest przez umowę spółki. Jeżeli w umowie nie ma postanowień w związku z tą kwestią, to składanie oświadczeń w imieniu spółki musi być […]

Kontynuuj czytanie...

Prokurent w spółce z o.o.

Kiedy osoba uprawiona do reprezentowania spraw spółki z jakichś przyczyn nie może wykonywać swoich obowiązków istnieje możliwość udzielenia szczególnego rodzaju pełnomocnictwa tj. prokury. Prokura regulowana jest przez przepisy Kodeksu Cywilnego i definiowana jest jako rodzaj pełnomocnictwa, które podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców i obejmuje umocowanie do czynności sądowych oraz pozasądowych, które związane są z prowadzeniem […]

Kontynuuj czytanie...