Tag Archives: rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych

W wielu, lecz nie wszystkich sprawozdaniach finansowych, oprócz rachunku zysku i strat, znajduje się także inny rachunek – rachunek przepływów pieniężnych. Nie jest on obowiązkowym elementem sprawozdania finansowego, gdyż do jego sporządzania zobowiązane są tylko te jednostki, których sprawozdanie jest poddawane audytowi finansowemu. Rachunek przepływów pieniężnych może być nazywany inaczej. Spotkać się można z nazwami […]

Kontynuuj czytanie...