Tag Archives: rejestracja spółek przez cudzoziemca

Założenie spółki przez obcokrajowca

Polskie prawo pozwala zagranicznym inwestorom prowadzić działalność gospodarczą na takiej samej zasadzie jak polskim obywatelom. Ograniczenia pojawią się jeśli podmiot nie będzie należał do jednej z grup: 1) osób pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie będących członkami Unii, innych państw, które na podstawie zawartych umów pozwalają na swobodę działalności 2) […]

Kontynuuj czytanie...