Tag Archives: rejestracja spółek

Rejestracja spółki cywilnej

Wspólnicy zakładający spółkę cywilną zobowiązani są do podejmowania działań mających na celu osiągnięcie wspólnego celu gospodarczego oraz do wniesienia wkładów. Umowa spółki powinna być pisemna. Ta forma prawna może zostać założona przez co najmniej 2 osoby fizyczne lub prawne. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Podmiotami prawa są wspólnicy spółki. Nabywane prawa i zaciągane zobowiązania […]

Kontynuuj czytanie...

Spółka „matka” i „córka”

Spółka dominująca – spółka handlowa, która nazywana jest „spółką matką”, gdy: – dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub – jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków […]

Kontynuuj czytanie...

Wszystko na temat podatku CIT

Podatek CIT należy do grupy podatków bezpośrednich, ale w odróżnieniu od podatku PIT nie dotyczy dochodów osiągniętych przez osoby fizyczne, ale przez osoby prawne. Do podmiotów objętych podatkiem CIT zaliczane są wszystkie osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, jak również spółki komandytowo-akcyjne. Istotne jest również to, że podmiotami, które muszą opłacać podatek CIT, są jednostki […]

Kontynuuj czytanie...

Składki ZUS w jednoosobowej spółce z o.o.

Zakładać własną firmę czy nie? To pytanie zadaje sobie wiele osób, które chcą być „sami sobie szefem”. Jednak wiele osób obawia się, że własna firma wiążę się z wysokimi opłatami. Czy można pominąć niektóre opłaty? Wiele osób otwiera firmę w postaci jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Właściciele tego rodzaju spółki zobowiązani są do opłacania składek […]

Kontynuuj czytanie...

Spółka z o.o. w organizacji!

Czym jest spółka z o.o. w organizacji? To nic innego jak podmiot o charakterze tymczasowym. O co chodzi? Polega to na tym, że w niedługim czasie: – nastąpi wpis do rejestru i zarejestrowanie spółki – wpis do KRS nie nastąpi i właściwa spółka z o.o. nie będzie zarejestrowana. Podmiot powstaje z chwilą sporządzenia i podpisania umowy […]

Kontynuuj czytanie...

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy jest spisem podmiotów z całej Polski → spółki, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia itp. oraz dłużnicy. Prowadzi go Ministerstwo Sprawiedliwości i wybrane sądy rejonowe. Każda osoba może sprawdzić informacje zawarte w KRS. Ten spis podmiotów bardzo przydatny jest wtedy, gdy chcemy dowiedzieć się w zakresie prawnym i finansowym czegoś więcej na potencjalnego partnera biznesowego. WPIS DO […]

Kontynuuj czytanie...

Rejestracja spółek tzw. offshore

Mamy XXI wiek, a mimo to niestety jeszcze wielu przedsiębiorców nie wie, czym są spółki offshore, o których można coraz częściej usłyszeć. Jak się okazuje, spółki te to nic innego, jak spółki, które zakładane są w tzw. rajach podatkowych. Na obecną chwilę, na świecie istnieje mniej więcej około 60 rajów podatkowych, do których możemy zaliczyć […]

Kontynuuj czytanie...

Rachunek przepływów pieniężnych

W wielu, lecz nie wszystkich sprawozdaniach finansowych, oprócz rachunku zysku i strat, znajduje się także inny rachunek – rachunek przepływów pieniężnych. Nie jest on obowiązkowym elementem sprawozdania finansowego, gdyż do jego sporządzania zobowiązane są tylko te jednostki, których sprawozdanie jest poddawane audytowi finansowemu. Rachunek przepływów pieniężnych może być nazywany inaczej. Spotkać się można z nazwami […]

Kontynuuj czytanie...

Zmiany w systemie S24 od kwietnia 2016

Rejestracja spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w systemie S24 możliwa jest od kilku lat. Podmioty chcące założyć spółkę z o.o., pierwsze uzyskały możliwość zarejestrowania spółki przez Internet. Ponad rok temu ustawodawca umożliwił także e-rejestrację spółek osobowych – spółki komandytowej oraz spółki jawnej.   W tym roku 1 kwietnia w Kodeksie spółek handlowych (i aktach wykonawczych) pojawiły się […]

Kontynuuj czytanie...

Czym jest controlling?

Wielu przedsiębiorców z pewnością zadaje sobie pytanie odnośnie tego, czym właściwie jest controlling. Otóż jak się okazuje, jest to nic innego, jak system kierowania posiadanym przedsiębiorstwem. System ten pozwala na wyszukiwanie odpowiednich informacji, a następnie przy ich pomocy na planowanie oraz kontrolowanie. W większości firm controlling wprowadzany jest wówczas, gdy kadra zarządzająca potrzebuje większej ilości […]

Kontynuuj czytanie...