Tag Archives: rejestracja spółki on-line

Konto użytkownika w systemie S24

Do rejestracji spółki za pomocą systemu on-line jaki udostępniony został przez Ministerstwo Sprawiedliwości konieczne jest założenie konta użytkownika. Konto użytkownika zostaje utworzone po udostępnieniu w systemie odpowiednich danych: imienia oraz nazwiska, numeru PESEL, miejsca urodzenia, dokumentu tożsamości (seria, numer, kod ) oraz nazwy tego dokumentu, organu, który wydał dokument, ze wskazaniem siedziby i państwa, adresu […]

Kontynuuj czytanie...