Tag Archives: rejestracja spółki w KRS

Zakładanie spółki jawnej przez Internet

Od stycznia 2015 roku wprowadzono w KRS dodatkową możliwość dla przedsiębiorców, którzy zamierzają otworzyć spółkę jawną. Od tej pory rejestrację spółki jawnej i komandytowej można przeprowadzić za pomocą systemu informatycznego. Do czasu wprowadzenia tych przepisów rejestracja online była dostępna tylko dla spółek z o.o. Rejestracja spółki jawnej online przebiega bardzo podobnie, jak rejestracja pozostałych spółek. […]

Kontynuuj czytanie...

Rejestracja spółki jawnej

Jednym z przykładów spółek osobowych, które nie posiadają osobowości prawnej jest spółka jawna, która podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku tej spółki jej wspólnicy solidarnie ze spółką ponoszą pełną odpowiedzialność za zobowiązania finansowe spółki. Spółkę jawną mogą utworzyć osoby fizyczne oraz osoby prawne oraz musi prowadzić ona zorganizowaną i ciągłą działalność o charakterze […]

Kontynuuj czytanie...

Nowy rejestr przedsiębiorców ?

W Krajowym Rejestrze Sądowym powinny być zarejestrowana wszystkie spółki, które taki obowiązek mają. Okazuje się jednak, że na rynku działa obecnie około 80 tysięcy spółek, których nie znajdziemy w rejestrze KRS. Są to zazwyczaj jakieś stare przedsiębiorstwa, które podlegały likwidacji i które zostały założone przez podmioty gospodarcze jeszcze przed powstaniem KRS. Znaczna część tych podmiotów […]

Kontynuuj czytanie...

Przedmiot działalności spółki – KRS-WM

Jednym z formularzy jaki wypełnić muszą wspólnicy spółki, która będzie rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym jest KRS-WM, który zawiera określenie przedmiotu działalności gospodarczej, jaki prowadzony będzie przez spółkę. Ten formularz urzędowy jest bardzo krótki zawiera wyłącznie informacje na temat: danych podmiotu, które muszą być zgodne z danymi podanymi w wniosku KRS-W3, opisu przedmiotu działalności zgodnie […]

Kontynuuj czytanie...

Rejestracja spółki w ciągu 7 dni?

Obecnie średni czas rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym wynosi 25 dni. Od 1 grudnia 2014 roku mają pojawić się zmiany. Wszystko za sprawą nowelizacji przepisów, które dotyczą tzw. jednego okienka. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość rejestracji spółki w ciągu 7 dni. Wprowadzone zmiany spowodują, że numer NIP oraz numer REGON będą nadawane automatycznie. Wpis do […]

Kontynuuj czytanie...