Tag Archives: rejestracja spółki z o.o.

Dlaczego warto założyć spółkę u notariusza?

Najlepszym sposobem na założenie spółki jest zawarcie jej umowy u notariusza. Dlaczego? Powodów na to jest nawet kilka. Po pierwsze, zakładając spółkę u notariusza jako wkłady wnieść można nie tylko wkłady pieniężne, ale również rzeczy ruchome, nieruchomości oraz how-know. Inną zaletą jest możliwość wprowadzenia udziałów uprzywilejowanych oraz ustalić odmienny udział w zysku. Wyłącznie u notariusza […]

Kontynuuj czytanie...

Czy spółka założona przez Internet różni się od podmiotu założonego tradycyjnie?

W zasadzie spółki te niczym nie różnią się między sobą. Niezależnie od sposobu rejestracji otrzymujemy podmiot gospodarczy z osobowością prawną, działający przez zarząd, uprawniony do takiej samej działalności jak każdy inny przedsiębiorca. Należy jednak podkreślić, że nie ma jednej modelowej spółki, która mogłaby być założona tradycyjnie. Samodzielna rejestracja spółki w urzędzie pozwala mocno spersonalizować umowę […]

Kontynuuj czytanie...

Problem z nazwą firmy

Dużo mówi się o zakładaniu firmy i wszystkich możliwych procedurach, które się z tym wiążą. Jednak zbyt rzadko wspomina się o kilku kwestiach, które razem tworzą fundament bez którego istnienie spółki nie byłoby możliwe. Zagadnienia te zostaną przeze mnie omówione pojedynczo w kolejnych postach. Oto one: nazwa spółki, siedziba spółki, przedmiot działalności gospodarczej + PKD, […]

Kontynuuj czytanie...

To trzeba wiedzieć o kapitale zakładowym spółki z o.o. !

Kiedyś… Parę lat temu założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością było uważane za dosyć duże przedsięwzięcie. Na pewno jednym z powodów była kwota kapitału zakładowego wynosząca 50 000 złotych, co z kolei wiązało się z małą liczbą zainteresowanych, gdyż nie każda osoba mająca dobry pomysł mogła sobie pozwolić na taki wydatek, a już na pewno nie […]

Kontynuuj czytanie...

Funkcjonowanie spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie należy do grona spółek, którymi łatwo się zarządza. Część zmian dotyczących działalności spółki należy wprowadzać na podstawie zmian w umowie spółki, do zarządzania sprawami spółki wyłaniany jest zarząd oraz inne organy, które mają koordynować funkcjonowanie spółki. Wszystkie te procedury mogą znacznie utrudniać prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z o.o.. […]

Kontynuuj czytanie...

Przedmiot działalności spółki – KRS-WM

Jednym z formularzy jaki wypełnić muszą wspólnicy spółki, która będzie rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym jest KRS-WM, który zawiera określenie przedmiotu działalności gospodarczej, jaki prowadzony będzie przez spółkę. Ten formularz urzędowy jest bardzo krótki zawiera wyłącznie informacje na temat: danych podmiotu, które muszą być zgodne z danymi podanymi w wniosku KRS-W3, opisu przedmiotu działalności zgodnie […]

Kontynuuj czytanie...

Wybór formy prawnej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest specyficzną formą prawną, która nie koniecznie nadaje się do prowadzenia działalności gospodarczej w każdym zakresie. Mimo wielu pozytywnych aspektów w przypadku niewielkich przedsięwzięć może okazać się bardzo kosztowna w utrzymaniu między innymi z uwagi na fakt, że spółka z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości. Warto przyjrzeć się zestawieniu […]

Kontynuuj czytanie...

Wzór umowy spółki z o.o. w systemie S24

Podmioty gospodarcze, które decydują się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pomocą systemu S24 podczas rejestracji spółki korzystać będą z wzorca umowy jaki udostępniony został w systemie on-line. Wzór umowy spółki z o.o. zawiera główne postanowienia takie jak: nieograniczony czas trwania spółki, pokrycie udziałów wkładami pieniężnymi, możliwość utworzenia kapitału rezerwowego i zapasowego, wybór wariantu […]

Kontynuuj czytanie...

Informacje niezbędne przy rejestracji spółki z o.o.

Rejestrując spółkę z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym przedsiębiorca ma dwie możliwość dokonać samodzielnej rejestracji spółki lub skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych podmiotów, które zajmują się rejestrowaniem spółek w odpowiednich organach rejestracyjnych. Jeśli wybrana zostanie druga z opcji koniecznie będzie dostarczenie podmiotowi, który będzie dokonywał rejestracji spółki z o.o. odpowiednich informacji na podstawie, których sporządzone zostaną […]

Kontynuuj czytanie...

Dokumenty niezbędne do rejestracji spółki

Aby przedsiębiorca mógł poprawnie zarejestrować spółkę z o.o. konieczne będzie wypełnienie i zaprezentowanie odpowiednich dokumentów, formularzy czy też oświadczeń. Nie dopełnienie niezbędnych formalności odsunie przedsiębiorcę od osiągnięcia celu jakim jest rejestracja spółki z o.o. Dokumenty, które będą konieczne do rejestracji spółki z o.o. można podzielić na 3 grupy: 1) Dokumenty notarialne: takim dokumentem jest umowa […]

Kontynuuj czytanie...