Tag Archives: reprezentacja spółki

Prokurent w spółce z o.o.

Kiedy osoba uprawiona do reprezentowania spraw spółki z jakichś przyczyn nie może wykonywać swoich obowiązków istnieje możliwość udzielenia szczególnego rodzaju pełnomocnictwa tj. prokury. Prokura regulowana jest przez przepisy Kodeksu Cywilnego i definiowana jest jako rodzaj pełnomocnictwa, które podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców i obejmuje umocowanie do czynności sądowych oraz pozasądowych, które związane są z prowadzeniem […]

Kontynuuj czytanie...