Tag Archives: rodzaje pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmiot prawa, który może być reprezentowany przez zarząd, prokurenta, pełnomocnika. Problem najczęściej pojawia się w przypadku udzielania pełnomocnictwa w celu reprezentowania spółki przy określonego rodzaju czynnościach. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym wyróżnić można trzy rodzaje pełnomocnictwa: ogólne – uprawnia do wykonywania czynności ogólnego zarządu, rodzajowe – uprawnia do wykonywania czynności określonego […]

Kontynuuj czytanie...