Tag Archives: rodzaje spółek

Spółki i ich rodzaje

Chcesz założyć firmę w postaci spółki, jednak nie wiesz jaki rodzaj wybrać? Oto krótka charakterystyka każdego wariantu: 1.Spółka cywilna – wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Za zaciągnięte zobowiązania wspólnicy odpowiadają w sposób nieograniczony całym swoim majątkiem. 2. Spółka jawna – wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Każdy wspólnik […]

Kontynuuj czytanie...

Jednoosobowa spółka europejska

Unia Europejska ma na celu ujednolicenie regulacji prawnych jakie funkcjonują w krajach członkowskich aby ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie i rozwijanie działalności na obszary różnych państw. Jedną z kwestii jaka jest podlega aktualnie regulacjom unijnym jest jednoosobowa spółka. Obecnie obowiązuje XII Dyrektywa, która tylko częściowo reguluje sprawy związane z spółkami jednoosobowymi. Dzięki tej Dyrektywie uznano możliwość funkcjonowania […]

Kontynuuj czytanie...

Spółka pomysłem na działalność gospodarczą

Podmiot gospodarczy, który stawia pierwsze kroki na rynku ma do wyboru szereg spółek handlowych, które umożliwią prowadzenie działalności gospodarczej, start może być trudny bo do wyboru jest mnóstwo spółek, wiedza na ich temat na początku często bywa znikoma, można się zgubić. Nie zawsze z wszystkimi problemami musimy sobie radzić sami, może gdzieś w pobliżu jest […]

Kontynuuj czytanie...

Spółka dominująca potocznie określana mianem spółki matki.

Na rynku możemy się spotkać z różnego rodzaju powiązaniami, podmioty gospodarcze w różny sposób radzą sobie na rynku. Często możemy się spotkać z takim określeniem jak spółka matka, można by było pomyśleć, że jest to spółka ,  z której coś powstało, a jak to wygląda w praktyce? Zgodnie z regulacjami jakie zawiera kodeks handlowy spółek […]

Kontynuuj czytanie...

Informacje na temat spółek

Zakładając działalność gospodarczą każdy podmiot chce mieć jak najwięcej informacji na temat konkurencji jaka już funkcjonuję na rynku, żeby osiągać jak największe zyski i prosperować jak najlepiej. Informacja to bardzo ważny element prowadzenia działalności, jeśli przedsiębiorca pozyska informację wcześniej niż konkurencyjne podmioty ma szansę zdobyć ogromną przewagę na rynku a także zabezpieczyć się przed popełnieniem […]

Kontynuuj czytanie...

Spółki osobowe

Obok spółek kapitałowych pojawia się taki rodzaj spółek jak spółki osobowe należy do nich m.in. spółka komandytowa, która teraz na rynku występuje w formie połączenia z spółka z o.o. Spółki osobowe to forma prowadzenia działalności, która nie posiada osobowości prawnej a za zobowiązania wspólnicy odpowiadają solidarnie własnym majątkiem,  podstawową ich funkcjonowania jest Kodeks Spółek Handlowych. […]

Kontynuuj czytanie...