Tag Archives: siedziba spółki

Określenie siedziby spółki

Siedziba spółki konieczna jest do sporządzenia kompletnej umowy spółki. Przepisy mówią o tym, że siedzibą spółki jest miejscowość, w której znajdują się organy zarządzające danym przedsiębiorstwem. Wszystko zależy od tego, co zostało ustalone w umowie. Należy pamiętać, że miejscowością nie koniecznie musi być miasto. Według definicji miejscowość jest zabudowanym i zamieszkanym terenem geograficznym. W UMOWIE […]

Kontynuuj czytanie...