Tag Archives: spółka akcyjna

Różnice pomiędzy spółką z o.o., a spółką akcyjną

Do najpopularniejszych spółek kapitałowych w spółce należy spółka akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Co prawda można pomiędzy tymi podmiotami zaobserwować wiele podobieństw, jednak w dzisiejszym artykule skupimy się na cechach, które bez wątpienia znacznie je od siebie odróżniają. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zazwyczaj wybierana jest przez wspólników, którzy prowadzą wspólne przedsięwzięcie niewielkich rozmiarów i […]

Kontynuuj czytanie...

Umorzenie akcji w spółce akcyjnej

W spółce akcyjnej możliwa jest sytuacja, że akcje zostaną umorzone. Skutkiem tego działania jest to, że przestają one istnieć jako prawa udziałowe akcjonariusza oraz jako ułamek kapitału zakładowego spółki. Powód umorzenia akcji może być – wyrównanie straty bilansowej – amortyzacja aportów; – wystąpienie wspólników ze spółki; – konieczność umorzenia akcji własnych. Tryb umorzenia akcji: – […]

Kontynuuj czytanie...

Spółki i ich rodzaje

Chcesz założyć firmę w postaci spółki, jednak nie wiesz jaki rodzaj wybrać? Oto krótka charakterystyka każdego wariantu: 1.Spółka cywilna – wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Za zaciągnięte zobowiązania wspólnicy odpowiadają w sposób nieograniczony całym swoim majątkiem. 2. Spółka jawna – wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Każdy wspólnik […]

Kontynuuj czytanie...

Osoba prawna – teoria.

Osobami prawnymi są nazywane jednostki organizacyjne będące trwałymi zespoleniami m.in. grup ludzi, środków materialnych, które zostały powołane do życia po to, aby realizować wyznaczone zadania. Podmiot ten posiada zarówno osobowość prawną, jak i zdolność do czynności prawnych. Etapy powstawania tych jednostek, jak i ogólne przepisy z nimi związane określa Kodeks Cywilny. Osoba prawna swoją osobowość […]

Kontynuuj czytanie...

Spółka akcyjna

Należy do drugiego rodzaju spółek jakie można spotkać na rynku – spółek kapitałowych. Charakterystyczną cechą tego typu spółek jest to, że posiadają one osobowość prawną i za zobowiązania odpowiadają własnym majątkiem spółki, wspólnicy takiej spółki nie muszą się obawiać o swój własny majątek. Cechy spółki akcyjnej: spółka należy do spółek prawa handlowego kapitał zakładowy w […]

Kontynuuj czytanie...