Tag Archives: spółka kapitałowa

Spółka rotacyjna

Spółka rotacyjna jest prawną jednostką z siedzibą ulokowaną w państwie, które podlega opodatkowaniu, w którym obowiązuje niska stopa procentowa. Podmiot ten jest znany już od dawna i co warto podkreślić, jest on także zakazany. Coraz większa ilość przedsiębiorców decyduje się jednak na wykorzystanie spółki rotacyjnej do ucieczki od podatków. Spółka zazwyczaj przybiera charakter spółki kapitałowej. […]

Kontynuuj czytanie...

Zwolnienie spółki z podatku

Sys tem podatkowy w Polsce nie tylko narzuca obowiązek zapłacenia podatku ale także umożliwia po spełnieniu odpowiednich warunków zwolnienia z tego obowiązku. Tak też nie każda czynność cywilnoprawna spółki podlegać będzie obowiązkowi odprowadzania podatku. Ustawa przewiduje pewne wyjątki, kiedy to spółka zostanie zwolniona z obowiązku podatkowego. Spółka nie zapłaci podatku w sytuacji kiedy umowa spółki […]

Kontynuuj czytanie...

Przekształcenie w spółkę kapitałową

Coraz częściej wśród przedsiębiorców pojawia się pomysł zmiany formy prowadzonej działalności gospodarczej. Zmiany najczęściej podążają w kierunku stworzenia spółki kapitałowej. A z dostępnych spółek kapitałowych podmioty najczęściej wybierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Aby można było przekształcić przedsiębiorstwo w spółkę kapitałową należy złożyć wniosek do KRS o wpis do rejestru przedsiębiorców. Za dzień dokonania zmiany w […]

Kontynuuj czytanie...