Tag Archives: spółka matka

Spółka dominująca potocznie określana mianem spółki matki.

Na rynku możemy się spotkać z różnego rodzaju powiązaniami, podmioty gospodarcze w różny sposób radzą sobie na rynku. Często możemy się spotkać z takim określeniem jak spółka matka, można by było pomyśleć, że jest to spółka ,  z której coś powstało, a jak to wygląda w praktyce? Zgodnie z regulacjami jakie zawiera kodeks handlowy spółek […]

Kontynuuj czytanie...