Tag Archives: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. bez zgody zarządu

Wiele ciekawych zagadnień dotyczących spółek znajdziesz na naszej STRONIE GŁÓWNEJ zapraszamy! Co do zasady sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie wymaga zgody innych wspólników ani zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W praktyce wspólnicy bardzo często decydują się na zawarcie w niej paragrafów, które znacznie ograniczą prawa wspólników do zbywania oraz nabywania […]

Kontynuuj czytanie...

Podwójne opodatkowanie w spółce z o.o.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z ustawą o podatku dochodowym osób prawnych, występuje tzw. podwójne opodatkowanie. Ustawa dokładnie określa model podwójnego opodatkowania zysku, który zostaje wydzielony ze spółki z o.o. Jest to jedna z najczęściej wskazywanych wad spółki, która powoduje, że wielu przedsiębiorców rozważa założenie biznesu w innej formie. Jednak istnieją sposoby na ominięcie […]

Kontynuuj czytanie...

Kto może zwołać Zgromadzenie Wspólników?

Zgromadzenie Wspólników jest jednym z czterech organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który umożliwia prawidłowe funkcjonowanie spółki na rynku, decyduje ono o najważniejszych sprawach spółki. Prawo do zwołania takiego zgromadzenia mają przede wszystkim członkowie zarządu spółki, zdarzają się przypadki, że takie prawo przysługuje również radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Co w przypadku wspólników spółki, czy oni […]

Kontynuuj czytanie...

Jak zawrzeć umowę z własną spółką?

Zawarcie umowy pomiędzy spółką a jej wspólnikami jest przykładem bardzo specyficznej operacji przy wykonywaniu, której warto stosować się do wszystkich obowiązujących zasad. Wspólnicy spółki powinni kierować się zasadami prawa cywilnego, spółka z o.o. określa wszystkie warunki współpracy z wspólnikami w podobny sposób jak przy zawieraniu innych umów gospodarczych. Istnieją jednak pełne wyjątki, na które warto […]

Kontynuuj czytanie...

Funkcjonowanie spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie należy do grona spółek, którymi łatwo się zarządza. Część zmian dotyczących działalności spółki należy wprowadzać na podstawie zmian w umowie spółki, do zarządzania sprawami spółki wyłaniany jest zarząd oraz inne organy, które mają koordynować funkcjonowanie spółki. Wszystkie te procedury mogą znacznie utrudniać prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z o.o.. […]

Kontynuuj czytanie...

Prowadzenie spółki z o.o.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym to dopiero początek prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca musi się przygotować na szereg czynności, które trzeba będzie wykonać w celu obsługi spółki oraz wszystkich działań jakie prowadzone będą przez nią na rynku gospodarczym. W wyniku natłoku wielu obowiązków, zmian przepisów prawnych nie trudno o popełnienie błędu, szczególnie […]

Kontynuuj czytanie...

Pełnomocnictwo w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmiot prawa, który może być reprezentowany przez zarząd, prokurenta, pełnomocnika. Problem najczęściej pojawia się w przypadku udzielania pełnomocnictwa w celu reprezentowania spółki przy określonego rodzaju czynnościach. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym wyróżnić można trzy rodzaje pełnomocnictwa: ogólne – uprawnia do wykonywania czynności ogólnego zarządu, rodzajowe – uprawnia do wykonywania czynności określonego […]

Kontynuuj czytanie...

Wybór formy prawnej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest specyficzną formą prawną, która nie koniecznie nadaje się do prowadzenia działalności gospodarczej w każdym zakresie. Mimo wielu pozytywnych aspektów w przypadku niewielkich przedsięwzięć może okazać się bardzo kosztowna w utrzymaniu między innymi z uwagi na fakt, że spółka z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości. Warto przyjrzeć się zestawieniu […]

Kontynuuj czytanie...

Wzór umowy spółki z o.o. w systemie S24

Podmioty gospodarcze, które decydują się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pomocą systemu S24 podczas rejestracji spółki korzystać będą z wzorca umowy jaki udostępniony został w systemie on-line. Wzór umowy spółki z o.o. zawiera główne postanowienia takie jak: nieograniczony czas trwania spółki, pokrycie udziałów wkładami pieniężnymi, możliwość utworzenia kapitału rezerwowego i zapasowego, wybór wariantu […]

Kontynuuj czytanie...

Czy łatwo w Polsce założyć spółkę?

Opublikowany został raport Banku Światowego, w którym zaprezentowano 189 krajów pod względem łatwości prowadzenia w tych krajach działalności gospodarczej przez prywatne firmy. Polska znalazła się na 85 miejscu jeśli chodzi o łatwość w zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pod uwagę wzięto takie czynniki jak: czas potrzebny do założenia spółki, ilość procedur związanych z procesem rejestracji […]

Kontynuuj czytanie...