Tag Archives: spółki kapitałowe

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych jest polską ustawą z dnia 15 września 2000 roku, reguluje on funkcjonowanie spółek handlowych do których zaliczamy spółki osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna) oraz spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna). KSH zastąpił wcześniej obowiązujący Kodeks handlowy, który oprócz przepisów normujących funkcjonowanie spółek zawierał także […]

Kontynuuj czytanie...

Spółki kapitałowe

Działalność takich spółek opiera się na kapitale jaki posiadają, który został wniesiony w formie pieniężnej bądź w formie aportu. Wyróżnia je to, że posiadają osobowość prawną i za zobowiązania odpowiadają własnym majątkiem. Regulację dotyczące tych spółek zawarte są w Kodeksie Spółek Handlowych. Do spółek kapitałowych zalicza się : ♦  Sp.  z o.o. ( spółka z ograniczoną […]

Kontynuuj czytanie...