Tag Archives: spółki osobowe

Stosunki majątkowe pomiędzy spółką osobową, a wspólnikami

Spółki osobowe to spółki, charakteryzujące się osobistą pracą wspólników w przedsiębiorstwie. Podmioty te mogą we własnym imieniu nabywać i sprzedawać prawa, a także zaciągać zobowiązania. Spółkami osobowymi są: -spółka jawna, -spółka partnerska, -spółka komandytowa, -spółka komandytowo-akcyjna. Majątkiem spółki osobowej jest mienie wniesione jako wkład. Majątek spółki to wyłącznie aktywa poza tym istnieją oddzielne mienia wspólników. […]

Kontynuuj czytanie...

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych jest polską ustawą z dnia 15 września 2000 roku, reguluje on funkcjonowanie spółek handlowych do których zaliczamy spółki osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna) oraz spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna). KSH zastąpił wcześniej obowiązujący Kodeks handlowy, który oprócz przepisów normujących funkcjonowanie spółek zawierał także […]

Kontynuuj czytanie...

Spółki osobowe

Obok spółek kapitałowych pojawia się taki rodzaj spółek jak spółki osobowe należy do nich m.in. spółka komandytowa, która teraz na rynku występuje w formie połączenia z spółka z o.o. Spółki osobowe to forma prowadzenia działalności, która nie posiada osobowości prawnej a za zobowiązania wspólnicy odpowiadają solidarnie własnym majątkiem,  podstawową ich funkcjonowania jest Kodeks Spółek Handlowych. […]

Kontynuuj czytanie...