Tag Archives: spółki

Kiedy i jak ogłosić upadłość firmy?

Prowadzenie firmy zawsze wiąże się z ryzykiem upadłości. Czasowa niewypłacalność może zdarzyć się każdemu, jednak bardzo istotne jest aby w odpowiednim momencie ogłosić upadłość. Upadłość ogłasza się gdy spółka staje się niewypłacalna. Wiele zależy również od charakteru prowadzonej działalności oraz tego z czego wynika niewypłacalność. Zdarzają się bowiem sytuacje w których wystąpi tak zwana niewypłacalność […]

Kontynuuj czytanie...

Różnice pomiędzy spółką z o.o., a spółką akcyjną

Do najpopularniejszych spółek kapitałowych w spółce należy spółka akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Co prawda można pomiędzy tymi podmiotami zaobserwować wiele podobieństw, jednak w dzisiejszym artykule skupimy się na cechach, które bez wątpienia znacznie je od siebie odróżniają. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zazwyczaj wybierana jest przez wspólników, którzy prowadzą wspólne przedsięwzięcie niewielkich rozmiarów i […]

Kontynuuj czytanie...

Prawo autorskie – aport spółki

Kapitał zakładowy spółki może zostać pokryty zarówno za pomocą wkładów finansowych, jak i o charakterze niepieniężnym. Postać taką mają chociażby prawa autorskie. Mogą być one zbywane i dają się wycenić. Mogą być też ujęte w bilansie spółki pod postacią aktywów. Należy podkreślić jednak że osobiste prawa autorskie są prawami niezbywalnymi. Wnoszenie niepieniężnego wkładu w postaci […]

Kontynuuj czytanie...

Zobowiązania podatkowe spółki, a odpowiedzialność zarządu

Artykuł 116 Ordynacji podatkowej określa odpowiedzialność członka zarządu spółki kapitałowej. W skrócie można przedstawić ją następująco: Odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu spółki w sposób subsydiarny, a więc dopiero, gdy regulacja należności z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Członkowie zarządu za zobowiązania te odpowiadają nieograniczenie całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ponoszą za zobowiązania, których termin płatności upłynął w […]

Kontynuuj czytanie...

Spółka wodna

Spółka wodna to osoba prawna utworzona w celu gospodarowania wodami i zaspokajania nimi potrzeb. Jej działalność opiera się na podstawach Prawa wodnego. Działalnością spółki wodnej jest: -uzdatnianie i dostarczanie wody mieszkańcom, -ochrona wody przed zanieczyszczeniami, -oczyszczanie ścieków, -ochrona przeciwpowodziowa, -racjonalizacja gospodarki wodnej na terenach zmeliorowanych, -wykorzystywanie wody w celach przeciwpożarowych, -utrzymywanie właściwego poziomu wód. Spółka […]

Kontynuuj czytanie...

Zanim założysz spółkę z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to bez wątpienia jedna z najczęściej wybieranych form, w ramach której przedsiębiorcy decydują się poprowadzić swoją firmę. Zazwyczaj głównym bodźcem, który wpływa na nasz wybór jest niski kapitał zakładowy. Zanim jednak zdecydujesz się na ten podmiot rozważ kilka kwestii… Po pierwsze, zastanów się nad istotą spółki z o.o. Musisz zdać sobie […]

Kontynuuj czytanie...

Sprawozdanie finansowe w spółce – kto powinien je podpisać?

Wraz z końcem każdego roku obrotowego przedsiębiorstwo ma obowiązek złożenia sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe w spółce to dokument, który przedstawia w sposób uporządkowany sytuację, w jakiej znajduje się firma poprzez zestawienie wyników finansowych jej działalności. Podpisanie danego dokumentu stwierdza, iż zgadzamy się z jego zawartością oraz potwierdzamy, że zamieszczone w nim informacje są prawdziwe. Kto […]

Kontynuuj czytanie...

Firma, czy przedsiębiorstwo?

Pojęcie firmy i przedsiębiorstwa bardzo często używane są ze sobą jako tożsame. Tymczasem pojęcia te opisują zupełnie inne terminy. Firma to jedynie nazwa pod która przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą. Stanowi ona zatem jedynie element składowy przedsiębiorstwa. Zgodnie z kodeksem cywilnym firma to imię nazwisko osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, która nie posiada […]

Kontynuuj czytanie...

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podmiot ten jest jednak bardzo problematyczny, dlatego też nie jest to optymalna opcja dla początkujących przedsiębiorców, których finanse często uniemożliwiają poprowadzenia działalności w tej formie. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga prowadzenia księgowości pełnej, a ta rzutuje na konieczność wynajęcia do tych czynności specjalistów. […]

Kontynuuj czytanie...

Spółki i ich rodzaje

Chcesz założyć firmę w postaci spółki, jednak nie wiesz jaki rodzaj wybrać? Oto krótka charakterystyka każdego wariantu: 1.Spółka cywilna – wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Za zaciągnięte zobowiązania wspólnicy odpowiadają w sposób nieograniczony całym swoim majątkiem. 2. Spółka jawna – wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Każdy wspólnik […]

Kontynuuj czytanie...