Tag Archives: sprawozdanie finansowe

Składanie sprawozdania finansowego do KRS przez spółkę z o.o.

15 marca 2018 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzająca obowiązek składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma 15 dni od momentu zatwierdzenia rocznego sprawozdania by złożyć w rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania sprawozdania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta, odpis uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania […]

Kontynuuj czytanie...

Sprawozdanie finansowe w spółce – kto powinien je podpisać?

Wraz z końcem każdego roku obrotowego przedsiębiorstwo ma obowiązek złożenia sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe w spółce to dokument, który przedstawia w sposób uporządkowany sytuację, w jakiej znajduje się firma poprzez zestawienie wyników finansowych jej działalności. Podpisanie danego dokumentu stwierdza, iż zgadzamy się z jego zawartością oraz potwierdzamy, że zamieszczone w nim informacje są prawdziwe. Kto […]

Kontynuuj czytanie...

Rachunek przepływów pieniężnych

W wielu, lecz nie wszystkich sprawozdaniach finansowych, oprócz rachunku zysku i strat, znajduje się także inny rachunek – rachunek przepływów pieniężnych. Nie jest on obowiązkowym elementem sprawozdania finansowego, gdyż do jego sporządzania zobowiązane są tylko te jednostki, których sprawozdanie jest poddawane audytowi finansowemu. Rachunek przepływów pieniężnych może być nazywany inaczej. Spotkać się można z nazwami […]

Kontynuuj czytanie...