Tag Archives: sprawozdanie z działalności spółki

Sprawozdanie z działalności spółki

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają pewne obowiązki sprawozdawcze do spełnienia. Jednym z dokumentów, które sporządzają na koniec roku obrotowego jest sprawozdanie z działalności. Obowiązek ten dotyczy także innych spółek kapitałowych – spółek akcyjnych, a także komandytowo-akcyjnych. Sprawozdanie z działalności podsumowuje działalność spółki w danym roku obrotowym, stanowiąc uzupełnienie informacji o spółce, zawartych w sprawozdaniu finansowym. […]

Kontynuuj czytanie...