Tag Archives: sprzedaż udziałów w spółce z o.o. – ograniczenia

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. bez zgody zarządu

Wiele ciekawych zagadnień dotyczących spółek znajdziesz na naszej STRONIE GŁÓWNEJ zapraszamy! Co do zasady sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie wymaga zgody innych wspólników ani zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W praktyce wspólnicy bardzo często decydują się na zawarcie w niej paragrafów, które znacznie ograniczą prawa wspólników do zbywania oraz nabywania […]

Kontynuuj czytanie...