Tag Archives: sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Posiadanie udziałów w spółce z o.o. niesie ze sobą określone prawa i obowiązki. Jednym z tych praw jest możliwość zbycia swoich udziałów. Przepisy nie regulują dokładnie, w jakiej formie powinno się zbywać udziały. Zazwyczaj jednak wykorzystuje się w tym celu umowę sprzedaży-kupna. Wymagane jest, aby umowa taka została sporządzona w formie pisemnej, z podpisami poświadczonymi […]

Kontynuuj czytanie...

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. bez zgody zarządu

Wiele ciekawych zagadnień dotyczących spółek znajdziesz na naszej STRONIE GŁÓWNEJ zapraszamy! Co do zasady sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie wymaga zgody innych wspólników ani zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W praktyce wspólnicy bardzo często decydują się na zawarcie w niej paragrafów, które znacznie ograniczą prawa wspólników do zbywania oraz nabywania […]

Kontynuuj czytanie...