Tag Archives: stosunki majątkowe w spółce

Stosunki majątkowe pomiędzy spółką osobową, a wspólnikami

Spółki osobowe to spółki, charakteryzujące się osobistą pracą wspólników w przedsiębiorstwie. Podmioty te mogą we własnym imieniu nabywać i sprzedawać prawa, a także zaciągać zobowiązania. Spółkami osobowymi są: -spółka jawna, -spółka partnerska, -spółka komandytowa, -spółka komandytowo-akcyjna. Majątkiem spółki osobowej jest mienie wniesione jako wkład. Majątek spółki to wyłącznie aktywa poza tym istnieją oddzielne mienia wspólników. […]

Kontynuuj czytanie...