Tag Archives: uchwała wspólników sprzeczna z umową spółki

Umowa spółki, a sprzeczna uchwała wspólników

Kodeks spółek handlowych jasno wskazuje możliwość wytoczenia powództwa o stwierdzenie, czy wystąpiła sprzeczność pomiędzy podjętą przez wspólników uchwałą, a umową spółki. Do przesłanek wytoczenia takiego powództwa zaliczyć możemy nie tylko sprzeczność uchwały wspólników z umową spółki, ale również sprzeczność z dobrymi obyczajami, szkodzenie interesom spółki oraz pokrzywdzenie wspólnika. Do złożenia powództwa prawo mają organy spółki, […]

Kontynuuj czytanie...