Tag Archives: udziały w spółce z o.o.

Ograniczenie zbywania udziałów w spółce z o.o.

Prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to bardzo poważna sprawa. Zazwyczaj spółkę zawiązujemy z ludźmi których lubimy, a przede wszystkim z ludźmi, którym ufamy. Czasem jednak emocje mogą zacząć przeplatać się z aspektami prawnymi, jak na przykład podczas próby zabezpieczania składu wspólników na okres jej trwania. Ograniczenie zbywania udziałów w spółce (między innymi ograniczenie ich sprzedaży, […]

Kontynuuj czytanie...

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Posiadanie udziałów w spółce z o.o. niesie ze sobą określone prawa i obowiązki. Jednym z tych praw jest możliwość zbycia swoich udziałów. Przepisy nie regulują dokładnie, w jakiej formie powinno się zbywać udziały. Zazwyczaj jednak wykorzystuje się w tym celu umowę sprzedaży-kupna. Wymagane jest, aby umowa taka została sporządzona w formie pisemnej, z podpisami poświadczonymi […]

Kontynuuj czytanie...

Udziały w spółce z o.o.

Myślę, że na samym początku należy zacząć od definicji tego, czym jest „udział”. Otóż jak się okazuje jest to ogół uprawnień i obowiązków danego wspólnika wobec prowadzonej przez niego spółki. Ilość posiadanych udziałów przez wspólnika określa jego status prawny. Osoba nieposiadająca udziałów danej spółki, nie może być jej wspólnikiem. Często mówi się, że udziały stanowią […]

Kontynuuj czytanie...