Tag Archives: umowa spółki z o.o.

Udziały w spółce z o.o.

Myślę, że na samym początku należy zacząć od definicji tego, czym jest „udział”. Otóż jak się okazuje jest to ogół uprawnień i obowiązków danego wspólnika wobec prowadzonej przez niego spółki. Ilość posiadanych udziałów przez wspólnika określa jego status prawny. Osoba nieposiadająca udziałów danej spółki, nie może być jej wspólnikiem. Często mówi się, że udziały stanowią […]

Kontynuuj czytanie...

Jak zawrzeć umowę z własną spółką?

Zawarcie umowy pomiędzy spółką a jej wspólnikami jest przykładem bardzo specyficznej operacji przy wykonywaniu, której warto stosować się do wszystkich obowiązujących zasad. Wspólnicy spółki powinni kierować się zasadami prawa cywilnego, spółka z o.o. określa wszystkie warunki współpracy z wspólnikami w podobny sposób jak przy zawieraniu innych umów gospodarczych. Istnieją jednak pełne wyjątki, na które warto […]

Kontynuuj czytanie...

Wzór umowy spółki z o.o. w systemie S24

Podmioty gospodarcze, które decydują się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pomocą systemu S24 podczas rejestracji spółki korzystać będą z wzorca umowy jaki udostępniony został w systemie on-line. Wzór umowy spółki z o.o. zawiera główne postanowienia takie jak: nieograniczony czas trwania spółki, pokrycie udziałów wkładami pieniężnymi, możliwość utworzenia kapitału rezerwowego i zapasowego, wybór wariantu […]

Kontynuuj czytanie...

Przygotowanie umowy spółki

Nieodłącznym elementem każdego procesu założenie spółki z o.o. jest sporządzenie umowy spółki. Musi ona mieć formę aktu notarialnego, w innym przypadku rejestracja spółki z o.o. nie będzie możliwa. W przypadku rejestracji spółki za pomocą systemu S24, wspólnicy spółki korzystają z udostępnionego wzorca umowy i w takiej sytuacji nie przyjmuje ona formy aktu notarialnego. Umowa spółki […]

Kontynuuj czytanie...

Spółka z o.o. i umowy

Podstawą realizacji każdej transakcji, sposobem pokazania powiązania między jednostkami jest zawarcie umowy. Daje to pewność każdej ze stron, że zapoznano się z wszystkimi wymagania, które zostały zaakceptowane a nie wywiązanie się z umowy będzie niosło ze sobą odpowiednie skutki. Do zawarcia umowy dochodzi w wielu sytuacjach choćby zakup produktu w sklepie na potwierdzenie otrzymujemy paragon, […]

Kontynuuj czytanie...